درباره ما

درباره ما

شرکت فن آوران کیمیا آزما از دی ماه 1393 تاسیس گردیده است. این شرکت از سال 1392 به صورت هسته پژوهشی توسط جمعی از متخصصین فعال در حوزه (نانوکاتالیزگر، نانو دارو، نانو سنسور و سایر مواد معدنی و آلی مورد نیاز صنعت) در جهت رفع بعضی از نیاز های صنعت کشور کار خود را آغاز نمود. با توجه به شناخت اصول  این صنعت و همچنین نیازهای بازار به این مواد کشور، اجرای پروژه های هدفمند با بررسی های بازار و همسویی با  نیازهای مشتری های این دسته از داروها در دستور کار این شرکت قرار گرفت.

 

بالا