درباره ما

 

 

شركت فرايند پرديس سينا از شركتهای دانش بنيان و پيشرو در زمينه بيوتكنولوژی ، در سال 1386 با مشاركت چندی از پژوهشگران بنام بيوتكنولوژی

كشور كار خود را آغاز نمود. اين شركت همواره سه اصل كلی را سرلوحه كار خود قرار داده است كه عبارتند از :

1-    آگاهی كامل علمی و فنی به هر آنچه كه در دستور توليد كارخانه قرار ميگيرد.

2-   ايجاد حس اطمينان با ارائه بهترين سرويس خدمات پس از فروش.

3- احترام به خواست و نظر مشتريان.

 

   يكی از فعاليتهای اصلی اين شركت تحقيق و بروزآوری در خصوص محصولات فعلی و نيز كسب دانش فنی برتر برای توليد محصولاتی با تكنولوژی بالا برای آينده كاری خود است، اجرای آموزشهای تخصصی برای همه سطوح شركت در مقاطع دو ماهه و نيز انجام تستهای گوناگون با رويكرد تحقيقاتی نيز جزو اموری است كه هيچگاه دراين شركت متوقف نشده است. لازم به ذكر است كه كنترلهای حين توليد ، تستهای كنترل كيفيت و پايش افراد شاغل در واحد توليدی اين شركت از وظايفی است كه بخش تضمين كيفيت به  آن حساسيت ويژه ای دارد.

 

   در حال حاضر اين شركت با دارا بودن كادر فنی مجرب و آموزش ديده و همچنين آزمايشگاه R&D  مجهز در حال ساخت وبومی سازی چند نوع از بيوراكتور بوده كه دو نوع ازآنها در زمره ابتكارات و نوع آوريهای اين شركت محسوب ميشوند.

 

   از ديگر فعاليتهای ما :

 

   حضور فعال در اكثر نمايشگاههای معتبر تخصصی و  تبادل اطلاعات و ارتباط با مراكز علمی وتحقيقاتی كشور نظير سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ايران ، ستاد توسعه بيوتكنولوژی ، انستيتوپاستور ايران ، دانشگاه تربيت مدرس ، مركز همكاريهای فناوری و نوآوريهای رياست جمهوری و بنياد ملی نخبگان. هم اكنون اين شركت دارای دانش فنی توليد انواع تجهيزات بيوتكنولوژی و تحقيقاتی بوده كه با نام تجاري سينا به بازار ارائه نموده و از جانب بسياری از دست اندر كاران اين رشته چه در داخل كشور و چه در خارج كشور مورد تائيد و توجه قرار گرفته است.

بالا