دستگاه تست سایش خوردگی WR 50

  • شرح و توضیح :
درباره ما

 

 

شرکت دانش بنیان فراگیر صنعت مهربین" 

افتخار دارد با کادری مجرب و دارای سابقه همکاری با مراکز دانشگاهی، پژوهشی، صنعت و بازار نیاز شما را برآورده کند.این شرکت با توجه به موقعیت مکانی و استقرار در شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان،دسترسی به طیف وسیعی از مشاورین درتخصصهایی در مقاطع مختلف برآن است تا دستگاهها،تجهیزات و خدمات مورد نیاز شما را ارزیابی، مشاوره و تا مرحله ساخت در خدمت شما باشد.این شرکت در رزومه کاری خود افتخار همکاری با دانشگاههای صنعتی اصفهان، صنعتی فولاد، نقش جهان،همدان، شهرکرد، آزادخمینی شهر، علوم پزشکی اصفهان، مجتمع فولاد مبارکه وآزمایشگاه مرکزی دانشگاه اصفهان و را دارد.

 

 

شرکت دانش بنیان فراگیر صنعت مهربین" 

افتخار دارد با کادری مجرب و دارای سابقه همکاری با مراکز دانشگاهی، پژوهشی، صنعت و بازار نیاز شما را برآورده کند.این شرکت با توجه به موقعیت مکانی و استقرار در شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان،دسترسی به طیف وسیعی از مشاورین درتخصصهایی در مقاطع مختلف برآن است تا دستگاهها،تجهیزات و خدمات مورد نیاز شما را ارزیابی، مشاوره و تا مرحله ساخت در خدمت شما باشد.این شرکت در رزومه کاری خود افتخار همکاری با دانشگاههای صنعتی اصفهان، صنعتی فولاد، نقش جهان،همدان، شهرکرد، آزادخمینی شهر، علوم پزشکی اصفهان، مجتمع فولاد مبارکه وآزمایشگاه مرکزی دانشگاه اصفهان و را دارد.

بالا