سانتریفيوژ يخچال دار چند منظوره تا 15000RPM مدل: COMBI 514 R

  • شرح و توضیح :
مشخصات شرکت

 

 

مشخصات شرکت:

نوع شرکت: سهامی خاص –دانش بنیان

نوع فعالیت: واردات انواع تجهیزات تحقیقاتی آزمایشگاهی  ، صادرات ، خدمات بازرگانی و تولید

حوره های فعالیت:زیست فناوری- نانو فناوری -  غذا/دارو –تولید

مدیریت: حمیدرضا  یزدی:رتبه اول کارشناس علوم آزمایشگاهی وکارشناس ارشد میکروبشناسی

سوابق کاری: از سال 1371 بصورت زیر انجام شده است:

تاسیس ومدیریت آزمایشگاه پاتوبیولوژی 1372

تاسیس ومدیریت آزمایشگاه کنترل کیفی شیر1378

گذراندن دوره های آموزشی در آلمان،سوئیس ، ایتالیا ، چین واتریش

تجهیز آزمایشگاههای دانشگاهی،تحقیقاتی وصنعتی

تولیددستگاههاو نرم افزارهای آزمایشگاهی

برگزاری سمینارهاوکارگاههای آموزشی با همکاری بخش علمی و کمپانیهای موردنمایندگی

مشارکت در تدوین استاندارد

مشخصات پرسنلی:

همکار علمی :دکترا 3 نفر

پرسنل فروش: فوق لیسانس ولیسانس 8 نفر

پرسنل اداری ومالی : فوق لیسانس ولیسانس3 نفر،

پرسنل بازرگانی :فوق لیسانس ولیسانس 2 نفر

پرسنل تدارکات وانبار:دیپلم 1 نفر

پرسنل فنی: 5 نفر: کارشناس ارشد الکترونیک ، کارشناس الکترونیک،  فوق دیپلم آزمایشگاه

مشخصات فضای فیزیکی:

دفترمرکزی: به مساحت 120 متر واقع درخیابان مطهری،خیابان سلیمان خاطر،شماره51،واحد4  که دسترسی مشتریان از طریقاین واحد انجام می پذیرد.

آزمایشگاه تحقیقاتی:

 خیابان مطهری ، نرسیده به تقاطع مفتح، ساختمان پزشکان 230

مشخصات ارایه خدمات فنی:

دارای سیستم ثبت خدمات پس ا ز فروش،سیستم ارزیابی رضایت مشتریان ،شناسنامه و فایل بایگانی برای کلیه تجهیزات فروخته شده  ، کنترل کیفی محصولات  قبل از تحویل به مشتری.

تجهیزات تعمیر شامل :رایانهP5-اسیلوسکوپ دوکاناله-منبع تغذیه-سیگنال ژنراتور-مولتیمتر دیجیتال-کیف ابزار- قطعات یدکی

نمایندگی های استانی شامل:

شرکت تتیس آزما در استان آذر بایجان شرقی.

مشخصات ارایه خدمات آموزشی خاص:

آموزش مشتریان در کمپانی یا آموزش مشتریان با حضور کارشناسان کمپانی درایران انجام میشود.

 

تماس با ما

 

 

 

 

اطلاعات تماس:

تلفن:3-88833621   , 88842801    نمابر:88845590

داخلی و پست الکترونیک بخشها:

پذیرش:101

بخش زیست فناوری:102

[email protected]

بخش نانوفناوری:105

[email protected]

بخش غذایی :104

[email protected]

بخش فنی و تولید:107

[email protected]

بخش حسابداری :108

مدیریت وبازرگانی:116

[email protected]

اطلاعات مکان:

تهران، خیابان مطهری،

 خیابان سلیمان خاطر(امیراتابک)،

شماره 51، طبقه دوم، واحد 4

 

 

مشخصات شرکت:

نوع شرکت: سهامی خاص –دانش بنیان

نوع فعالیت: واردات انواع تجهیزات تحقیقاتی آزمایشگاهی  ، صادرات ، خدمات بازرگانی و تولید

حوره های فعالیت:زیست فناوری- نانو فناوری -  غذا/دارو –تولید

مدیریت: حمیدرضا  یزدی:رتبه اول کارشناس علوم آزمایشگاهی وکارشناس ارشد میکروبشناسی

سوابق کاری: از سال 1371 بصورت زیر انجام شده است:

تاسیس ومدیریت آزمایشگاه پاتوبیولوژی 1372

تاسیس ومدیریت آزمایشگاه کنترل کیفی شیر1378

گذراندن دوره های آموزشی در آلمان،سوئیس ، ایتالیا ، چین واتریش

تجهیز آزمایشگاههای دانشگاهی،تحقیقاتی وصنعتی

تولیددستگاههاو نرم افزارهای آزمایشگاهی

برگزاری سمینارهاوکارگاههای آموزشی با همکاری بخش علمی و کمپانیهای موردنمایندگی

مشارکت در تدوین استاندارد

مشخصات پرسنلی:

همکار علمی :دکترا 3 نفر

پرسنل فروش: فوق لیسانس ولیسانس 8 نفر

پرسنل اداری ومالی : فوق لیسانس ولیسانس3 نفر،

پرسنل بازرگانی :فوق لیسانس ولیسانس 2 نفر

پرسنل تدارکات وانبار:دیپلم 1 نفر

پرسنل فنی: 5 نفر: کارشناس ارشد الکترونیک ، کارشناس الکترونیک،  فوق دیپلم آزمایشگاه

مشخصات فضای فیزیکی:

دفترمرکزی: به مساحت 120 متر واقع درخیابان مطهری،خیابان سلیمان خاطر،شماره51،واحد4  که دسترسی مشتریان از طریقاین واحد انجام می پذیرد.

آزمایشگاه تحقیقاتی:

 خیابان مطهری ، نرسیده به تقاطع مفتح، ساختمان پزشکان 230

مشخصات ارایه خدمات فنی:

دارای سیستم ثبت خدمات پس ا ز فروش،سیستم ارزیابی رضایت مشتریان ،شناسنامه و فایل بایگانی برای کلیه تجهیزات فروخته شده  ، کنترل کیفی محصولات  قبل از تحویل به مشتری.

تجهیزات تعمیر شامل :رایانهP5-اسیلوسکوپ دوکاناله-منبع تغذیه-سیگنال ژنراتور-مولتیمتر دیجیتال-کیف ابزار- قطعات یدکی

نمایندگی های استانی شامل:

شرکت تتیس آزما در استان آذر بایجان شرقی.

مشخصات ارایه خدمات آموزشی خاص:

آموزش مشتریان در کمپانی یا آموزش مشتریان با حضور کارشناسان کمپانی درایران انجام میشود.

 

 

 

 

 

اطلاعات تماس:

تلفن:3-88833621   , 88842801    نمابر:88845590

داخلی و پست الکترونیک بخشها:

پذیرش:101

بخش زیست فناوری:102

[email protected]

بخش نانوفناوری:105

[email protected]

بخش غذایی :104

[email protected]

بخش فنی و تولید:107

[email protected]

بخش حسابداری :108

مدیریت وبازرگانی:116

[email protected]

اطلاعات مکان:

تهران، خیابان مطهری،

 خیابان سلیمان خاطر(امیراتابک)،

شماره 51، طبقه دوم، واحد 4

بالا