تماس با ما

 

 

 

 

اطلاعات تماس:

تلفن:3-88833621   , 88842801    نمابر:88845590

داخلی و پست الکترونیک بخشها:

پذیرش:101

بخش زیست فناوری:102

[email protected]

بخش نانوفناوری:105

[email protected]

بخش غذایی :104

[email protected]

بخش فنی و تولید:107

[email protected]

بخش حسابداری :108

مدیریت وبازرگانی:116

[email protected]

اطلاعات مکان:

تهران، خیابان مطهری،

 خیابان سلیمان خاطر(امیراتابک)،

شماره 51، طبقه دوم، واحد 4

بالا