پشتیبانی

اهمیت پشتیبانی نرم افزار

با توجه به پیشرفت روزافزون تکنولوژی و افزایش دستگاه‌ها و اطلاعات، نرم افزارهایی در بازار رقابت پیروز می‌شوند که بتوانند پشتیبانی بهتری ارائه دهند و بدون تحقق این امر عملاً ارزش و کارایی خود را از دست خواهند داد و حیات یک نرم افزار منوط به ارائه خدمات پشتیبانی کارآمد است.

پشتیبانی از جنبه دیگر نوعی توسعه نرم‌افزار نیز می‌باشد، بدین منظور که ما فقط فروشنده یک سیستم نرم افزاری نیستیم بلکه در پروسه بومی سازی به تکامل می‌رسیم. از طرف دیگر سازمان‌ها نیز با ایجاد تغییرات فرآیندهای اشتباه خود را اصلاح می‌کنند چرا که اصول طراحی این سیستم کاملاً مبتنی بر استانداردها و فرآیندهای روز دنیا است. این پروسه باعث ایجاد نوعی توسعه هم برای سازمان و هم برای نرم افزار است تا بتواند آن را به عنوان شاخصه‌ای مهم جهت مدیریت اطلاعات یک مجموعه بزرگ آزمایشگاهی قرار دهد.

خدمات پشتیبانی:

پشتیبانی نرم افزار مدیریت اطلاعات آزمایشگاه LABLEAD شامل موارد زیر است :

  • استقرار و راه اندازی
  • رفع نواقص یا خطاهای احتمالی نرمافزار
  • آموزش
  • تعامل بومی‌سازی با سازمان
  • بروز رسانی نسخ جدید

استقرار و راه اندازی                                       

 در این مرحله که بعد از دموی حضوری در محل مشتری و اعلام موافقت کارفرما انجام می شود، ابتدا بسته نرم افزاری تولید شده که منطبق بر آخرین استانداردها و گزارشات است روی سرور پیش بینی شده نصبمی‌گردد. همچنین تضمین می‌گردد که فعاليت سيستم و زير سيستم‌ آن (سيستم مدیریت کنترل و دسترسی) به طور صحيح و بدون خطا انجام شود.

رفع نواقص

در این مرحله خطاهای احتمالی هنگام کار با نرم‌افزار بررسی و رفع می‌شوند البته منوط بر اینکه این خطاها ناشی از خطای انسانی نباشند.

آموزش

   آموزش کاربران از سه طریق انجام می‌شود:

راهنماهای کاربری: نحوه کار با نرم‌افزار با زبانی ساده و گویا در اختیار کاربران قرار می‌گیرد تا ضمن آشنایی روش کار با نرم‌افزار زمینه قبلی جهت شرکت در کلاس‌های آموزش را داشته باشند. در این راهنما روش ثبت اطلاعات و انجام تمام مراحل آزمون به همراه گزارش‌گیری به صورت تصویری تشریح شده است.

آموزش حضوری: پس از استقرار نرم افزار در سازمان مشتری، آموزش کاربران و راهبران سیستم در محل کارفرما به صورت تشکیل کلاس‌های کار با نرم‌افزار انجام می‌شود.

به صورت تلفنی :کارشناسان بخش آموزش در طول ساعات اداری پاسخگوی نیازهای کاربردی نرم افزار هستند.

همچنین با بروزرسانی نرم‌افزار و ایجاد تغییرات جدید آموزش‌های لازم به کاربران داده می‌شود.

بومی سازی                 

در ادامه، کارفرما ضمن کار با نرم‌افزار و مشاهده تمام فرم‌های منطبق با استانداردهای روز، نیازهای اولیه مجموعه آزمایشگاهی خود را بررسی و در قالب فرمی جهت ایجاد تغییرات به مجری ارائه می‌کند تا نرم‌افزار  مطابق با نیازمندی‌های خواسته شده اصلاح و بروزرسانی شود.

بروز رسانی نسخ جدید

به همراه تغییر در نرم‌افزار و ایجاد هر گونه توسعه، نرم افزار روی سرور مشتری بروزرسانی و رفع خطا می‌شود.

بازدید کننده‌ی گرامی، شما می توانید ازطریق زیر با شرکت مدیریت فناوران دنا نفیس ارتباط برقرار نمایید، همچنین با دانلود و ارسال فرم درخواست پشتیبانی نرم افزار درخواست خود را جهت بررسی و رفع مشکل مطرح نمایید.

دانلود فرم پشتیبانی 

بالا