یخچال فریزر پزشکی نگهداری خون و پلاسما - بانک خون

  • شرح و توضیح :
  • یخچال فریزر پزشکی نگهداری فراورده های خونی
یخچال فریزر نگهداری فراورده های خونی

بالا