کیموگراف استیمولاتورBS17( پیش پرداخت)

  • نام فروشگاه:  شرکت کیمیا کهربای مبین
  • توضیحات محصول:
  • دستگاه کیموگراف به همراه استیمولاتور دیجیتال دستگاهی جهت رسم نمودار ضربان قلب قورباغه وهمچنین رسم تحریکات انقباضی عضله ران در دوزیست قورباغه یا وزغ است .
  • قیمت: جهت مشاهده قیمت وارد شوید
  • قیمت به حروف:     
  •     1
  • bag
  • ورود به حساب کاربری
کیموگراف BS17

دستگاه کیموگراف به همراه استیمولاتور مدل BS17 دیجیتال دستگاهی جهت رسم نمودار ضربان قلب قورباغه وهمچنین رسم تحریکات انقباضی عضله ران  در دوزیست قورباغه یا وزغ است .

به کمک این دستگاه می توان اثرات ولتاژ و فرکانس و عرض پالس را بر میزان  و مدت تحریک پذیری اعصاب قورباغه  نیزمشاهده کرد .

دستگاه کیموگراف به همراه استیمولاتور دارای یک قلم حرارتی ثبت کننده تمامی تحریکات بافت متصل شده به قلم است که با اتصال اهرم مدرج این قلم حرارتی به اپکس قلب قورباغه یا به انتهای عضله ران یا عصب سیاتیک قورباغه می توان با اعمال نیروی الکتریکی توسط استیمولاتور دستگاه تحریکات متنوعی را با اعمال تغییرات در ولتاژ و عرض پالس و فرکانس مشاهده کرد

اجزا اصلی دستگاه کیموگراف استیمولاتور

کیموگراف : شامل استوانه دوار با قابلیت تنظیم سرعت و مجهز به کاغذ حرارتی میلیمتری است با قابلیت چرخش از ۱ میلیمتر بر ثانیه الی ۵۰۰ میلیمتر بر ثانیه است

با توجه به حداکثر سرعت دستگاه که ۵۰۰ میلیمتر بر ثانیه است وعرض۵میلیمتر خانه های کاغذ میلیمتری تناسب با عدد رند بر قرار شده و نیاز به تناسب بندی  محاسبات نیست

به همراه هر دستگاه یک رول کاعذ میلیمتری حرارتی نیز ارائه می شود.

 

استیمولاتور : مجموعه مدارات الکترونیکی جهت تولید پالس الکترونیکی برای ایجاد تحریک در بافت مورد نظر است که میتواند ولتاژ و فرکانس و عرض پالس را تنظیم کرد با قابلیت نمایش کلیه پارامتر های پالس  بر روی نمایشگر دیجیتال دستگاه است

۳ کلید به کاربر امکان  ارسال پالس با مدل های ذیل را می دهد:

Single که با هر بار فشار دادن کلید یک پالس تولید می شود
Repeat پالس مداوم تولید می شود
Key در هر دور محور یک پالس در مکان معین تولید میشود

 

قلم حرارتی : یک قلم الاکلنگی مکانیکی بسیار دقیق و حساس جهت اتصال به بافت مربوطه ورسم نمودار تحرک بافت است .

قلم نیاز به شارژ جوهر ندارد.قلم مجهز به وزنه بالانسر جهت تعادل قلم و اعمال فشار جهت انجام ازمایش های پیش بار و پس بار است.

نقاط متعدد بر بروی پایه اتصال به بافت امکان رسم و تهیه بهترین گراف ها را به کاربر می دهد

 

الکترود ها : تجهیزات جانبی جهت انتقال پالس تولید شده توسط استیمولاتور به بافت مورد نظر و ایجاد تحریک در بافت است . این الکترود بر روی لبه حمام بافتی نصب می شوند و قابل جابجا کردن هستند.

 

حمام بافتی : حوضچه ای با جنس پلاستیک شفاف جهت اتصال اندام یا بافت حیوان جهت اتصال به قلم و بررسی اثرات دارویی و دما بر روی عملکرد بافت است و قابلیت جابجایی در محور افقی و چرخش حول محور عمودی را دارد

کلیه تولیدات شرکت دارای یک سال گارانتی و ۵ سال خدمات هستند.

دستگاه کیموگراف به همراه استیمولاتور مدل BS17 دیجیتال دستگاهی جهت رسم نمودار ضربان قلب قورباغه وهمچنین رسم تحریکات انقباضی عضله ران  در دوزیست قورباغه یا وزغ است .

به کمک این دستگاه می توان اثرات ولتاژ و فرکانس و عرض پالس را بر میزان  و مدت تحریک پذیری اعصاب قورباغه  نیزمشاهده کرد .

دستگاه کیموگراف به همراه استیمولاتور دارای یک قلم حرارتی ثبت کننده تمامی تحریکات بافت متصل شده به قلم است که با اتصال اهرم مدرج این قلم حرارتی به اپکس قلب قورباغه یا به انتهای عضله ران یا عصب سیاتیک قورباغه می توان با اعمال نیروی الکتریکی توسط استیمولاتور دستگاه تحریکات متنوعی را با اعمال تغییرات در ولتاژ و عرض پالس و فرکانس مشاهده کرد

اجزا اصلی دستگاه کیموگراف استیمولاتور

کیموگراف : شامل استوانه دوار با قابلیت تنظیم سرعت و مجهز به کاغذ حرارتی میلیمتری است با قابلیت چرخش از ۱ میلیمتر بر ثانیه الی ۵۰۰ میلیمتر بر ثانیه است

با توجه به حداکثر سرعت دستگاه که ۵۰۰ میلیمتر بر ثانیه است وعرض۵میلیمتر خانه های کاغذ میلیمتری تناسب با عدد رند بر قرار شده و نیاز به تناسب بندی  محاسبات نیست

به همراه هر دستگاه یک رول کاعذ میلیمتری حرارتی نیز ارائه می شود.

 

استیمولاتور : مجموعه مدارات الکترونیکی جهت تولید پالس الکترونیکی برای ایجاد تحریک در بافت مورد نظر است که میتواند ولتاژ و فرکانس و عرض پالس را تنظیم کرد با قابلیت نمایش کلیه پارامتر های پالس  بر روی نمایشگر دیجیتال دستگاه است

۳ کلید به کاربر امکان  ارسال پالس با مدل های ذیل را می دهد:

Single که با هر بار فشار دادن کلید یک پالس تولید می شود
Repeat پالس مداوم تولید می شود
Key در هر دور محور یک پالس در مکان معین تولید میشود

 

قلم حرارتی : یک قلم الاکلنگی مکانیکی بسیار دقیق و حساس جهت اتصال به بافت مربوطه ورسم نمودار تحرک بافت است .

قلم نیاز به شارژ جوهر ندارد.قلم مجهز به وزنه بالانسر جهت تعادل قلم و اعمال فشار جهت انجام ازمایش های پیش بار و پس بار است.

نقاط متعدد بر بروی پایه اتصال به بافت امکان رسم و تهیه بهترین گراف ها را به کاربر می دهد

 

الکترود ها : تجهیزات جانبی جهت انتقال پالس تولید شده توسط استیمولاتور به بافت مورد نظر و ایجاد تحریک در بافت است . این الکترود بر روی لبه حمام بافتی نصب می شوند و قابل جابجا کردن هستند.

 

حمام بافتی : حوضچه ای با جنس پلاستیک شفاف جهت اتصال اندام یا بافت حیوان جهت اتصال به قلم و بررسی اثرات دارویی و دما بر روی عملکرد بافت است و قابلیت جابجایی در محور افقی و چرخش حول محور عمودی را دارد

کلیه تولیدات شرکت دارای یک سال گارانتی و ۵ سال خدمات هستند.

بالا