جک مارشال با نمایشگر

جهت تعیین مقاومت فشاری نمونه اسفالت
üمشخصات فنی:
عملکرد با موتور گیربکس
با سرعت یکنواخت بارگذاری50.8mm/min
با قالب استابیلتی کامل صلب از جنس چدن
مجهز به لودسل نیرو 50KN  با دقت 20N
مجهز به فلومتر با ساعت اندیکاتور

 به کورس 10 mm دقت 0.01mm

دارای میکروسوییچ محدود کننده
قابلیت کالیبراسیون نرم افزاری
رنگ الکترو استاتیک بدنه
بالا