تعیین درصد هوای بتن

این دستگاه جهت اندازه گیری هوای بتن تازه براثر فشار مورد استفاده قرار می گیرد.

بدنه دستگاه از فولاد تراشکاری شده است و مقدار درصد هوا از روي ستون مدرج 0% - 10% به طور مستقيم خوانده مي شود. اين مجموعه شامل پمپ دستي و يك ميله استاندارد مي باشد.

بالا