آسیاب بال میل

مشخصات عمومي :

از این دستگاه برای آسیاب کردن مصالح سنگی سخت استفاده می شود.این دستگاه برای اسیاب کردن مصالح با قطر 10 میلیمتر (رد شده از الک 3/8 ) مناسب بوده که خروجی آن        50 میکرون می باشد که حدود الک 270 می باشد.

بالا