اون تین فیلم

üجهت اندازه گیر افت وزنی مواد نیمه جامد اسفالتی بر اثر هوا و حرارت
مجهز به صفحه چرخان با سرعت 5-6rpm
قابلیت تعیین دمای ازمایش
بدنه داخلی از جنس استینلس استیل
همراه با درب شیشه ای دو جداره
بالا