ست کامل ارزش ماسه ای

ست کامل ارزش ماسه ای :

به کمک ازمایش ارزش ماسه ای میتوان میزان تمیزی ماسه را تعیین کرد. در این ازمایش که بر اساس ریزش مواد سنگیت تر است محلول استوک باعث جدا سازی مواد ریز و درشت میشود.ست کامل ارزش ماسه ای بهراد شامل موارد زیر است :

*      مزور ارزش ماسه اي شفاف و –مدرج                         4 عدد

*      وزنه استاندارد ارزش ماسه اي -1000g                       1 عدد

*      ميله شستشوي ارزش ماسه اي                                   1 عدد

*      لوله عصايي و مستقيم ارزش -ماسه اي                        1 سری

*      شيلنگ ارزش ماسه اي                                           3 متر

*      پيمانه استيل 85cc  ارزش ماسه –اي                          1 عدد

*      درپوش لاستيكي مزور ارزش -ماسه اي                       4 عدد

*      ظرف 4 ليتري                                                    1 عدد

 

 این محصول را در سایت بهراد سازان پارسه ببینید

 

بالا