درباره ما

شركت مهندسی و دانش بنیان بهپژوه در سال 1371 با هـدف ارائه خدمـات مهندسـي ، اجرای پروژه های برق و اتوماسیون و ابزار دقیق به صورت (EPC)، انجام طرح های بهینه سازی و مدیریت مصرف انرژی ، اجرای پروژه های تله متری و دیسپاچینگ، بازسازی و نگهداری تجهیزات و تأسیسات (مکانیکی و الکتریکی)، مهندسی معکوس، بهینه سازی و طراحی تجهیزات الکترونیکی ، ساخت دستگاه های آنالایزر(پتانسیواستات ،گالوانواستات ، میکروآنالایزرهای الکتروشیمیایی ، کولومتری ، الکترود دیسک چرخان و مولد پالس جریان) ، طراحی و ساخت سيستم های ويژه تأسـيس گرديـد و دراين راسـتا همواره تــلاش نمـوده تـا بـا بهره گيری از متخصصین دانشگاهی و صنعتی و نیز کارشناسان و مشاورین عالیقدر، با صنايع و مراکز علمی تحقيقاتی ارتباطی تنگاتنگ بوجود آورد تا بدین وسیله خدمات مفيد و موثری به کليه صنايع کشور ارائه نماید .

 

بالا