دستگاه تطبیق ماسک

  • شرح و توضیح :
معرفی شرکت

درخت تو گر بار دانش بگیرد                                 به زیر آوری چرخ نیلوفری را

سپاس خدای را که توفیق آموختن، ساختن وتعالی را به انسان عطا کرد. شرکت توسعه فناوری ریز مقیاس آژینه در سال 1390 تاسیس گردید. این شرکت بر پایه دانش، توانایی و تخصص اعضای آن پایه ریزی شد و در جهت ارتقا سطح علمی کشور، تجاری سازی محصولات دانش بنیان، خصوصاً توسعه صنایع مرتبط با الکترونیک، میکروالکترونیک و ادوات MEMS فعالیت خود را آغاز کرد.

در حال حاضر، سرعت تولید علم و ظهور فناوریهای نوین در جهان به حدی بالاست که گاهی قبل از اینکه محصولات و فناوری های جدید در اندیشه بعضی از متخصصان و مهندسان شکل بگیرد، نمونه های تجاری شده آن در بازار جهانی به ظهور می رسد. در این میان محصولات دانش بنیان در زمینه های الکترونیک و میکروالکترونیک تا حدودی گوی سبقت را از دیگران ربوده اند. خوشبختانه در میان کشورهای منطقه، ایران در زمینه فناوریهای فوق پیشگام است و در چند سال گذشته شاهد ظهور و رشد شرکتهایی بوده ایم که در زمینه تبدیل دانش فنی به محصولات ارزشمند موفق بوده اند.

یکی از اهداف و ماموریتهای شرکت توسعه فناوری ریز مقیاس نیز تولید تجهیزات و دستگاههایی است که دارای دانش فنی بالا هستند. خوشبختانه در حال حاضر بعضی از شرکتهای ایرانی در حال تولید دستگاههایی در زمینه لایه برداری یا لایه نشانی در صنعت میکروالکترونیک هستند. اولویت شرکت آژینه ورود به عرصه هایی است که نیاز کشور بوده و محصولات موجود در آن زمینه ها با کمبود روبروست. در این راستا این شرکت در جهت تولید دستگاههای لیتوگرافی فعالیتهایی انجام داده و چندین محصول در دست تولید دارد.

امید آنکه بتوان با تکیه بر الطاف پروردگار و همت و دانش ایرانی به سطوح بالاتری از دانش، فناوری و صنعت دست یابیم

 

ارتباط با ما

تهران تهران کارگر شمالی ایران

درخت تو گر بار دانش بگیرد                                 به زیر آوری چرخ نیلوفری را

سپاس خدای را که توفیق آموختن، ساختن وتعالی را به انسان عطا کرد. شرکت توسعه فناوری ریز مقیاس آژینه در سال 1390 تاسیس گردید. این شرکت بر پایه دانش، توانایی و تخصص اعضای آن پایه ریزی شد و در جهت ارتقا سطح علمی کشور، تجاری سازی محصولات دانش بنیان، خصوصاً توسعه صنایع مرتبط با الکترونیک، میکروالکترونیک و ادوات MEMS فعالیت خود را آغاز کرد.

در حال حاضر، سرعت تولید علم و ظهور فناوریهای نوین در جهان به حدی بالاست که گاهی قبل از اینکه محصولات و فناوری های جدید در اندیشه بعضی از متخصصان و مهندسان شکل بگیرد، نمونه های تجاری شده آن در بازار جهانی به ظهور می رسد. در این میان محصولات دانش بنیان در زمینه های الکترونیک و میکروالکترونیک تا حدودی گوی سبقت را از دیگران ربوده اند. خوشبختانه در میان کشورهای منطقه، ایران در زمینه فناوریهای فوق پیشگام است و در چند سال گذشته شاهد ظهور و رشد شرکتهایی بوده ایم که در زمینه تبدیل دانش فنی به محصولات ارزشمند موفق بوده اند.

یکی از اهداف و ماموریتهای شرکت توسعه فناوری ریز مقیاس نیز تولید تجهیزات و دستگاههایی است که دارای دانش فنی بالا هستند. خوشبختانه در حال حاضر بعضی از شرکتهای ایرانی در حال تولید دستگاههایی در زمینه لایه برداری یا لایه نشانی در صنعت میکروالکترونیک هستند. اولویت شرکت آژینه ورود به عرصه هایی است که نیاز کشور بوده و محصولات موجود در آن زمینه ها با کمبود روبروست. در این راستا این شرکت در جهت تولید دستگاههای لیتوگرافی فعالیتهایی انجام داده و چندین محصول در دست تولید دارد.

امید آنکه بتوان با تکیه بر الطاف پروردگار و همت و دانش ایرانی به سطوح بالاتری از دانش، فناوری و صنعت دست یابیم

 

تهران تهران کارگر شمالی ایران

تلفن همراه: 09123060417

http://www.Azhineh.hilab.ir

بالا