در باره شرکت ابزار ت

شرکت ابزار توسعه سهند با تکیه بر دانش و تجربه اندوخته شده اعضا و کارشناسان عالی رتبه در طی بیش از بیست سال فعالیت در مراکز علمی و تحقیقاتی و لمس نیازهای محیط های پژوهشی و دانشگاهی به منظور تامین برخی لوازم و دستگاههای تخصصی در سال 1390 تاسیس شده است. محصولات این شرکت، غالبا با توجه به نیاز محققان در رشته های خاکشناسی و آبیاری و محیط زیست طراحی و تولید میشوند. هم اکنون دستگاههای تولیدی این شرکت در اغلب دانشگاههای معتبر و مراکز تحقیقاتی مورد استفاده میباشند که این امر بیانگر کیفیت و دقت محصولات این شرکت می باشد

بالا