کوره چند منظوره مادون قرمز

  • نام فروشگاه:  آرتینه صنعت پرتو
  • شرح و توضیح :
  • قیمت: 161,000,000 ریال
  • قیمت به حروف:     ( یکصد و شصت و یک میلیون ریال )
  •     1
  • bag
  • افزودن کالا به سبد خرید
معرفی محصول - کوره I

کوره تیوپی اتمسفر کنترل با استفاده از لامپ‌های حرارتی تشعشی (طیف نوری مرئی قرمز تا مادون قرمز[1]) کار می کند که نرخ گرمایش، سرمایش و دمای حداکثر آن (بصورت مقطعی) به ترتیب تا 600 °C/min ، 300 °C/min  و به 1100 °C قابل افزایش می‌باشند. تکنولوژی گرمادهی با استفاده از امواج الکترومغناطیس در طیف طول موج مربوط به تشعشع حرارت (740-3000 nm) مقدار زیادی انرژی را در زمان کوتاهی منتقل می‌کند. ‏این امواج، بعنوان منابع تولید حرارت تابشی معروف هستند. بر خلاف عبور گرما از طریق انتقال یا هدایت حرارتی، گرمای تابشی می‌تواند از محیط خلاء عبور نماید. عموماً، تمامی مایعات و گازها می‌توانند امواج مادون قرمز را از خود عبور دهند.

مهم‌ترین کاربرد کوره‌های تشعشی در آنیلینگ و اعمال سیکلهای حرارتی سریع (شوک حرارتی) است که در این مدل کوره تیوبی، به دو صورت افقی و عمودی قابل تنظیم می‌باشد. در حال حاضر این فرآیندها با سیستمهای حرارتی گازی و المنتی صورت می‌پذیرد که علاوه بر مصرف زیاد انرژی باعث آلودگی و خطرات زیست محیطی (خصوصاً استفاده از منابع گازی) را نیز در پی دراد. همچنین در کوره های مادون قرمز، طول منطقه تابشی نسبت به کوره های المنتی یکنواخت تر می باشد. امواج مادون قرمز در کاربردهایی که هدف تغییر خواص سطحی یا نیاز به حرارت سطحی باشد (مانند سخت کاری یا لحیم کاری سخت) پیشنهاد می گردد.[1] - Infrared Lamps

کاتالوگ FIR - H & V

قیمت FIR-H&V

embed'>کوره تیوبی چند منظوره چرخان مادون قرمز با قابلیت کنترل اتمسفر قابل طراحی و ساخت در توانها و نرخ حرارتی مختلف (تا 600 درجه سانتی گراد بر دقیقه) می باشد. مدلهای رایج قابل تولید به قرار جدول زیر می باشد.

ردیف

شرح محصول

کد

قیمت (ريال)

1

کوره دومنظوره تیوبی مادون قرمز / نرخ گرمایش 300 درجه / افقی و عمودی / سیستم کنترل 9 مرحله ای PID / محفظه کوئنچ

FIR12-35- H&V

170,500,000

2

کوره دومنظوره تیوبی مادون قرمز / نرخ گرمایش 600 درجه / افقی و عمودی / سیستم کنترل 9 مرحله ای PID / محفظه کوئنچ

FIR20-50- H&V

187,800,000

3

کوره دومنظوره تیوبی مادون قرمز / نرخ گرمایش 300 درجه / افقی و عمودی / سیستم کنترل 9 مرحله ای PID / محفظه کوئنچ

FIR12-50-H & V

179,000,000

4

کوره تیوبی دو منظوره مادون قرمز / نرخ گرمایش 200 درجه /  افقی و عمودی / سیستم کنترل 9 مرحله ای PID

FIR8-50-H & V

161000000

 

کوره تیوپی اتمسفر کنترل با استفاده از لامپ‌های حرارتی تشعشی (طیف نوری مرئی قرمز تا مادون قرمز[1]) کار می کند که نرخ گرمایش، سرمایش و دمای حداکثر آن (بصورت مقطعی) به ترتیب تا 600 °C/min ، 300 °C/min  و به 1100 °C قابل افزایش می‌باشند. تکنولوژی گرمادهی با استفاده از امواج الکترومغناطیس در طیف طول موج مربوط به تشعشع حرارت (740-3000 nm) مقدار زیادی انرژی را در زمان کوتاهی منتقل می‌کند. ‏این امواج، بعنوان منابع تولید حرارت تابشی معروف هستند. بر خلاف عبور گرما از طریق انتقال یا هدایت حرارتی، گرمای تابشی می‌تواند از محیط خلاء عبور نماید. عموماً، تمامی مایعات و گازها می‌توانند امواج مادون قرمز را از خود عبور دهند.

مهم‌ترین کاربرد کوره‌های تشعشی در آنیلینگ و اعمال سیکلهای حرارتی سریع (شوک حرارتی) است که در این مدل کوره تیوبی، به دو صورت افقی و عمودی قابل تنظیم می‌باشد. در حال حاضر این فرآیندها با سیستمهای حرارتی گازی و المنتی صورت می‌پذیرد که علاوه بر مصرف زیاد انرژی باعث آلودگی و خطرات زیست محیطی (خصوصاً استفاده از منابع گازی) را نیز در پی دراد. همچنین در کوره های مادون قرمز، طول منطقه تابشی نسبت به کوره های المنتی یکنواخت تر می باشد. امواج مادون قرمز در کاربردهایی که هدف تغییر خواص سطحی یا نیاز به حرارت سطحی باشد (مانند سخت کاری یا لحیم کاری سخت) پیشنهاد می گردد.[1] - Infrared Lamps

embed'>کوره تیوبی چند منظوره چرخان مادون قرمز با قابلیت کنترل اتمسفر قابل طراحی و ساخت در توانها و نرخ حرارتی مختلف (تا 600 درجه سانتی گراد بر دقیقه) می باشد. مدلهای رایج قابل تولید به قرار جدول زیر می باشد.

ردیف

شرح محصول

کد

قیمت (ريال)

1

کوره دومنظوره تیوبی مادون قرمز / نرخ گرمایش 300 درجه / افقی و عمودی / سیستم کنترل 9 مرحله ای PID / محفظه کوئنچ

FIR12-35- H&V

170,500,000

2

کوره دومنظوره تیوبی مادون قرمز / نرخ گرمایش 600 درجه / افقی و عمودی / سیستم کنترل 9 مرحله ای PID / محفظه کوئنچ

FIR20-50- H&V

187,800,000

3

کوره دومنظوره تیوبی مادون قرمز / نرخ گرمایش 300 درجه / افقی و عمودی / سیستم کنترل 9 مرحله ای PID / محفظه کوئنچ

FIR12-50-H & V

179,000,000

4

کوره تیوبی دو منظوره مادون قرمز / نرخ گرمایش 200 درجه /  افقی و عمودی / سیستم کنترل 9 مرحله ای PID

FIR8-50-H & V

161000000

 
بالا