پنل خشک کن موضعی تابشی مادون قرمز

  • نام فروشگاه:  آرتینه صنعت پرتو
  • شرح و توضیح :
  • قیمت: 13,500,000 ریال
  • قیمت به حروف:     ( سیزده میلیون و پانصد هزار ریال )
  •     1
  • bag
  • افزودن کالا به سبد خرید
قیمت PIR

embed'>پنل خشک کن موضعی مادون قرمز قابل طراحی و ساخت در توانها و دماهای مختلف (تا 300 درجه) می باشد. مدلهای رایج قابل تولید به قرار جدول زیر می باشد.

ردیف

شرح محصول

کد

قیمت (ريال)

1

پنل خشک کن موضعی تابشی مادون قرمز یک متری / قابل حرکت / حداکثر دما 350 درجه

PIR4-100

19,500,000

2

پنل خشک کن موضعی تابشی مادون قرمز50 سانتی / قابل حرکت / حداکثر دما 350 درجه

PIR4-050

13,500,000

3

پنل خشک کن موضعی تابشی مادون قرمز 35 سانتی / قابل حرکت / حداکثر دما 350 درجه

PIR4-035

11,225,000

کاتالوگ محصول - PIR

embed'>پنل خشک کن موضعی مادون قرمز قابل طراحی و ساخت در توانها و دماهای مختلف (تا 300 درجه) می باشد. مدلهای رایج قابل تولید به قرار جدول زیر می باشد.

ردیف

شرح محصول

کد

قیمت (ريال)

1

پنل خشک کن موضعی تابشی مادون قرمز یک متری / قابل حرکت / حداکثر دما 350 درجه

PIR4-100

19,500,000

2

پنل خشک کن موضعی تابشی مادون قرمز50 سانتی / قابل حرکت / حداکثر دما 350 درجه

PIR4-050

13,500,000

3

پنل خشک کن موضعی تابشی مادون قرمز 35 سانتی / قابل حرکت / حداکثر دما 350 درجه

PIR4-035

11,225,000

بالا