معرفی محصول - کوره I

کوره تیوپی اتمسفر کنترل با استفاده از لامپ‌های حرارتی تشعشی (طیف نوری مرئی قرمز تا مادون قرمز[1]) کار می کند که نرخ گرمایش، سرمایش و دمای حداکثر آن (بصورت مقطعی) به ترتیب تا 600 °C/min ، 300 °C/min  و به 1100 °C قابل افزایش می‌باشند. تکنولوژی گرمادهی با استفاده از امواج الکترومغناطیس در طیف طول موج مربوط به تشعشع حرارت (740-3000 nm) مقدار زیادی انرژی را در زمان کوتاهی منتقل می‌کند. ‏این امواج، بعنوان منابع تولید حرارت تابشی معروف هستند. بر خلاف عبور گرما از طریق انتقال یا هدایت حرارتی، گرمای تابشی می‌تواند از محیط خلاء عبور نماید. عموماً، تمامی مایعات و گازها می‌توانند امواج مادون قرمز را از خود عبور دهند.

مهم‌ترین کاربرد کوره‌های تشعشی در آنیلینگ و اعمال سیکلهای حرارتی سریع (شوک حرارتی) است که در این مدل کوره تیوبی، به دو صورت افقی و عمودی قابل تنظیم می‌باشد. در حال حاضر این فرآیندها با سیستمهای حرارتی گازی و المنتی صورت می‌پذیرد که علاوه بر مصرف زیاد انرژی باعث آلودگی و خطرات زیست محیطی (خصوصاً استفاده از منابع گازی) را نیز در پی دراد. همچنین در کوره های مادون قرمز، طول منطقه تابشی نسبت به کوره های المنتی یکنواخت تر می باشد. امواج مادون قرمز در کاربردهایی که هدف تغییر خواص سطحی یا نیاز به حرارت سطحی باشد (مانند سخت کاری یا لحیم کاری سخت) پیشنهاد می گردد.[1] - Infrared Lamps

بالا