قیمت FIR-H&V

embed'>کوره تیوبی چند منظوره چرخان مادون قرمز با قابلیت کنترل اتمسفر قابل طراحی و ساخت در توانها و نرخ حرارتی مختلف (تا 600 درجه سانتی گراد بر دقیقه) می باشد. مدلهای رایج قابل تولید به قرار جدول زیر می باشد.

ردیف

شرح محصول

کد

قیمت (ريال)

1

کوره دومنظوره تیوبی مادون قرمز / نرخ گرمایش 300 درجه / افقی و عمودی / سیستم کنترل 9 مرحله ای PID / محفظه کوئنچ

FIR12-35- H&V

170,500,000

2

کوره دومنظوره تیوبی مادون قرمز / نرخ گرمایش 600 درجه / افقی و عمودی / سیستم کنترل 9 مرحله ای PID / محفظه کوئنچ

FIR20-50- H&V

187,800,000

3

کوره دومنظوره تیوبی مادون قرمز / نرخ گرمایش 300 درجه / افقی و عمودی / سیستم کنترل 9 مرحله ای PID / محفظه کوئنچ

FIR12-50-H & V

179,000,000

4

کوره تیوبی دو منظوره مادون قرمز / نرخ گرمایش 200 درجه /  افقی و عمودی / سیستم کنترل 9 مرحله ای PID

FIR8-50-H & V

161000000

 
بالا