قیمت PIR

embed'>پنل خشک کن موضعی مادون قرمز قابل طراحی و ساخت در توانها و دماهای مختلف (تا 300 درجه) می باشد. مدلهای رایج قابل تولید به قرار جدول زیر می باشد.

ردیف

شرح محصول

کد

قیمت (ريال)

1

پنل خشک کن موضعی تابشی مادون قرمز یک متری / قابل حرکت / حداکثر دما 350 درجه

PIR4-100

19,500,000

2

پنل خشک کن موضعی تابشی مادون قرمز50 سانتی / قابل حرکت / حداکثر دما 350 درجه

PIR4-050

13,500,000

3

پنل خشک کن موضعی تابشی مادون قرمز 35 سانتی / قابل حرکت / حداکثر دما 350 درجه

PIR4-035

11,225,000

بالا