شیر پامید

  • شرح و توضیح :
توضیحات شیر پارمید

شیرپامید


ویژگی های اصلی شیر پامید

صرفه جویی در مصرف آب و استهلاک بسیار پایین آن است. شیر پامید به دلیل استفاده از اهرم در مسیر حرکت دست سهولت و سرعت در باز و بسته شدن را به همراه دارد و به همین دلیل با کاهش چشمگیر مصرف آب همراه است. شیر پامید در طرح های متفاوت  و رنگبندی های متنوع ساخته و تنظیم شده است. شیرالات پامید بدون نقص در تمام مکان های عمومی قابل استفاده است.

شیر پامید

اجزای تشکیل دهنده شیرهای پامید

با توجه به استفاده از کارتریج و نوع جنس فلز و آبکاری با کیفیت عالی دارای استهلاک بسیار پایین می باشد . در  شیرپامید مقدار مصرف آب بسیار کمتر از شیرهای معمولی بوده و قابل رقابت با شیرهای چشمی می باشد.

شیر پامید

کلیپ نحوه استفاده از شیرهای پامید


کاربرد شیر پامید در اماکن عمومی

شیرهای پامید به دلیل استفاده از اهرم در مسیر حرکت دست سهولت و سرعت در باز و بسته شدن را به همراه دارد و به همین دلیل با کاهش چشمگیر مصرف آب همراه است.

 کلیپ نحوه استفاده از شیر پامید

صرفه جویی در مصرف آب

دارای نصب آسان و مطمئن

http://adomid.ir/wp-content/uploads/wash-silver22.png

کم مصرف بودن

مقدار مصرف آب بسیار کمتر از شیرهای معمولی بوده و قابل رقابت با شیرهای چشمی می باشد.

رنگ بندی های متنوع

جهت ست کردن با سرویس های شما در رنگهای متنوع و برای اولین بار در ایران طراحی و عرضه شده است.

طرحهای متفاوت با کارایی مختلف

طرح بندی های مختلف جهت استفاده های متفاوت شما در روشویی، مساجد، مدارس و مکان های دیگر ساخته و تنظیم شده است.


100% بهینه در مصرف آب

این شیر بدون نقص در تمام مکان ها کار می کند.

 

 

تماس با ما

تلفن                                                                                                                                                                                          فکس

 02177334334                                                                    09123900182                                                                          02177319721

شیرپامید


ویژگی های اصلی شیر پامید

صرفه جویی در مصرف آب و استهلاک بسیار پایین آن است. شیر پامید به دلیل استفاده از اهرم در مسیر حرکت دست سهولت و سرعت در باز و بسته شدن را به همراه دارد و به همین دلیل با کاهش چشمگیر مصرف آب همراه است. شیر پامید در طرح های متفاوت  و رنگبندی های متنوع ساخته و تنظیم شده است. شیرالات پامید بدون نقص در تمام مکان های عمومی قابل استفاده است.

شیر پامید

اجزای تشکیل دهنده شیرهای پامید

با توجه به استفاده از کارتریج و نوع جنس فلز و آبکاری با کیفیت عالی دارای استهلاک بسیار پایین می باشد . در  شیرپامید مقدار مصرف آب بسیار کمتر از شیرهای معمولی بوده و قابل رقابت با شیرهای چشمی می باشد.

شیر پامید

کلیپ نحوه استفاده از شیرهای پامید


کاربرد شیر پامید در اماکن عمومی

شیرهای پامید به دلیل استفاده از اهرم در مسیر حرکت دست سهولت و سرعت در باز و بسته شدن را به همراه دارد و به همین دلیل با کاهش چشمگیر مصرف آب همراه است.

 کلیپ نحوه استفاده از شیر پامید

صرفه جویی در مصرف آب

دارای نصب آسان و مطمئن

http://adomid.ir/wp-content/uploads/wash-silver22.png

کم مصرف بودن

مقدار مصرف آب بسیار کمتر از شیرهای معمولی بوده و قابل رقابت با شیرهای چشمی می باشد.

رنگ بندی های متنوع

جهت ست کردن با سرویس های شما در رنگهای متنوع و برای اولین بار در ایران طراحی و عرضه شده است.

طرحهای متفاوت با کارایی مختلف

طرح بندی های مختلف جهت استفاده های متفاوت شما در روشویی، مساجد، مدارس و مکان های دیگر ساخته و تنظیم شده است.


100% بهینه در مصرف آب

این شیر بدون نقص در تمام مکان ها کار می کند.

 

 

تلفن                                                                                                                                                                                          فکس

 02177334334                                                                    09123900182                                                                          02177319721

بالا