دستگاه حفاظتی مدل VibroRack3000

  • شرح و توضیح :
معرفی VibroRack3000

دستگاه های اندازه گیری و آنالیز ارتعاشات دستگاه هایی با قابلیت اصلی اندازه گیری و آنالیز مقادیر ارتعاشی و مانیتورینگ بخش های مختلف ماشین آلات دوار هستند. که به لحاظ عملکرد و تاثیرگذاری، نقش به سزایی در پروسه تعمیرات و نگهداری صنایع مختلف ، علی الخصوص صنعت نفت و گاز، ایفا می کند، که توسط این تجهیزات می توان 80% عیوب احتمالی ماشین دوار را کشف نمود. کلیه تجهیزات ساخت شرکت دارای پایه طراحی مشابه بوده و تنها در مواردی خاص با یکدیگر تفاوت خواهند داشت: به عنوان مثال سیستم حفاظت ماشین آلات دوار مدل VibroRack3000 یک سیستم ماژولار است که دارای کارت CPU برای Config کردن و اتصال به نرم افزار HMI می باشد و کارتهای ارتعاشی آن ماژولار است( هر کارت قابلیتهای دستگاه چهارکاناله VibroControl300 را دارد.). همچنین دارای یک کارت Multifunction جهت اتصال سنسورهای دما، فشار و جریان و.... و یک کارت Tachometer جهت اتصال سنسورهای دورخوان می باشد. (بابت طرح ساخت سیستم پروتکشن VibroRack3000، شرکت موفق به اخذ کسب رتبه برتر در جشنواره بین المللی خوارزمی شده است.)

استاندارد های مرتبط

سازگاری الکترومغناطیسی:

 1. EMC (IEC61000-6-2, IEC61000-6-4)

2. Safety (IEC61010) 

کاتالوگ VibroRack3000

دستگاه های اندازه گیری و آنالیز ارتعاشات دستگاه هایی با قابلیت اصلی اندازه گیری و آنالیز مقادیر ارتعاشی و مانیتورینگ بخش های مختلف ماشین آلات دوار هستند. که به لحاظ عملکرد و تاثیرگذاری، نقش به سزایی در پروسه تعمیرات و نگهداری صنایع مختلف ، علی الخصوص صنعت نفت و گاز، ایفا می کند، که توسط این تجهیزات می توان 80% عیوب احتمالی ماشین دوار را کشف نمود. کلیه تجهیزات ساخت شرکت دارای پایه طراحی مشابه بوده و تنها در مواردی خاص با یکدیگر تفاوت خواهند داشت: به عنوان مثال سیستم حفاظت ماشین آلات دوار مدل VibroRack3000 یک سیستم ماژولار است که دارای کارت CPU برای Config کردن و اتصال به نرم افزار HMI می باشد و کارتهای ارتعاشی آن ماژولار است( هر کارت قابلیتهای دستگاه چهارکاناله VibroControl300 را دارد.). همچنین دارای یک کارت Multifunction جهت اتصال سنسورهای دما، فشار و جریان و.... و یک کارت Tachometer جهت اتصال سنسورهای دورخوان می باشد. (بابت طرح ساخت سیستم پروتکشن VibroRack3000، شرکت موفق به اخذ کسب رتبه برتر در جشنواره بین المللی خوارزمی شده است.)

سازگاری الکترومغناطیسی:

 1. EMC (IEC61000-6-2, IEC61000-6-4)

2. Safety (IEC61010) 

بالا