سه محوری سیکلی

 

به نام خدا

سه محوری سیکلی 

    - امکان رسم نمودار تنش–کرنش، فشار آب حفره‎ای –کرنش، q-p، نمودار هيسترزيس، نمودار تنش سيکليک به تعداد سيکل، تنش سيکليک به زمان و مسير تنش‎های متنوع ديگر در حین تست


 

 

 

 

مشخصات

- امکان اعمال نیرو تا ظرفیت ۵۰۰ کیلوگرم و جابجایی حداکثری ۵۰ میلی‎متر
- امکان انجام آزمایش با قطر نمونه‎های ۵۰ و۷۰  میلی‎متر
- امکان اعمال فشار محصورکننده به صورت کنترل شده
- امکان انجام آزمايش به صورت زهکشي شده و زهکشي نشده،
- اندازه‎گیری فشار آب حفره‎ای و تغيير حجم
- امکان اعمال بار سيکلي يا ديناميکي
- امکان اعمال مسير تنش‎های مختلف
- امکان کنترل بارگذاري مونوتونيک و سيکلي  به روش "تنش کنترل" و يا "کرنش کنترل"
- امکان کنترل تنش و يا کرنش با استفاده از يک حلقه بسته  (closed-loop control) و با سيستم کامپيوتري در فواصل زماني در حد صدم ثانيه

بالا