دانشیار کاوش در یک نگاهدانشیار کاوش چه کار می کند ؟
.با ما بیشتر آشنا شوید.

درباره ما

این شرکت، مجموعه ای از اهداف کوتاه مدت و بلند مدت را دنبال می کنند. اهداف کوتاه مدت این شرکت بطور خلاصه عبارتند از تأمین تجهیزات مدرن و به روز برای آزمایشگاه های پیشرفته تحقیقاتی و کاربردی، ارائه کارگاههای آموزشی برای ایجاد رابطه نزدیکتر و در عین حال مفیدتر با استادان و کارشناسان و ایجاد یک مرکز مورد اطمینان برای خدمات تعمیر، کالیبراسیون و آموزش.اهداف بلند مدت نیز بطور خلاصه عبارتند از ایجاد آزمایشگاه های تخصصی، تلاش برای انتقال دانش و فناوری از شرکت های سازنده اروپایی و در نهایت طراحی و ساخت دستگاه های پیشرفتهشرکت دانشیار کاوش افتخار دارد که از وجود مجموعه ای از همکاران متخصص با انگیزه های قوی برای رشد و شکوفایی بهره می برد و این خود بهترین ضمانت جهت استمرار تلاش این شرکت برای رسیدن به اهدافش است. اما "دانشیار کاوش" همچنان خود را نیازمند افراد جدید، ایده های نو، نگرش به افق های تازه تر می‌بیند و به همین دلیل دست شما را بعنوان مشتری، همکار یا راهنما به گرمی می‌فشارد.