آژیتاتور پلاکت خون 48 کیسه

  • شرح و توضیح :
تماس با ما

تلفن : ۳۴۵۳۳۲۷۰-۰۱۷

تلفن : ۳۴۵۳۳۲۷۱-۰۱۷

فکس : ۳۴۵۳۳۲۲۷-۰۱۷

ایمیل : [email protected]

[email protected]

شماره پیامک ۱۰۰۰۹۱۱۱۷۰۲۰۸۰ جهت ارتباط با مدیریت شرکت درنظرگرفته شده است

معاونت فنی ۰۹۱۱۲۷۷۸۶۶۳

فروش- بازاریابی ۰۹۱۱۱۷۱۱۲۱۸

فروش- بازاریابی ۰۹۱۱۳۷۳۷۲۰۸

خدمات پس از فروش ۰۹۱۱۳۷۷۸۳۵۹

خدمات پس از فروش ۰۹۱۱۲۷۳۶۷۵۸

 

 

درباره ما

دستگاههای تولیدی شرکت که از سال 1374 تا کنون ، برای اولین بار ، در ایران تولید گردیده ، و در بسیاری از پژوهشکدها و آزمایشگاهای زیست فناوری و مراکز تحقیقاتی و آزمایشگاهای انتقال خون و بیمارستانهای و مراکز رشد داروسازی بیوتکنولوژی مورد استفاده قرار دارد . دارا بودن بخشهای تخصصی مختلف ( شامل 1- بخش برودت 2- بخش تزریق فوم 3- بخش کنترل کیفی 4- بخش ورق کاری 5- بخش الکترونیک 6- خط رنگ الکترو استاتیک 7- خدمات مهندسی 8- واحد تحقیق و توسعه R&D 9- بازاریابی ، فروش و بازرگانی خارجی 10- واحد سرویس و خدمات برای سراسر ایران ) دارای قابلیت انحصار به فرد ، در تولید تجهیزات برودتی آزمایشگاهی می باشد. این شرکت دارای پروانه بهره برداری و همچنین پروانه R&D از وزارت صنایع بوده و استقرار واحد R&D در پارک علم و فناوری استان گلستان و همچنین عضو مرکز رشد پارک علم و فناوری استان گلستان می باشد . همچنین این شرکت دارای گواهینامه های iso 9001 - 2008 و iso 13485 - 2007 می باشد . این شرکت در چهارمین جشنواره علم تا عمل ریاست جمهوری موفق به در یافت طرح برتر کشور و همچنین استان گردید .

تلفن : ۳۴۵۳۳۲۷۰-۰۱۷

تلفن : ۳۴۵۳۳۲۷۱-۰۱۷

فکس : ۳۴۵۳۳۲۲۷-۰۱۷

ایمیل : [email protected]

[email protected]

شماره پیامک ۱۰۰۰۹۱۱۱۷۰۲۰۸۰ جهت ارتباط با مدیریت شرکت درنظرگرفته شده است

معاونت فنی ۰۹۱۱۲۷۷۸۶۶۳

فروش- بازاریابی ۰۹۱۱۱۷۱۱۲۱۸

فروش- بازاریابی ۰۹۱۱۳۷۳۷۲۰۸

خدمات پس از فروش ۰۹۱۱۳۷۷۸۳۵۹

خدمات پس از فروش ۰۹۱۱۲۷۳۶۷۵۸

 

 

دستگاههای تولیدی شرکت که از سال 1374 تا کنون ، برای اولین بار ، در ایران تولید گردیده ، و در بسیاری از پژوهشکدها و آزمایشگاهای زیست فناوری و مراکز تحقیقاتی و آزمایشگاهای انتقال خون و بیمارستانهای و مراکز رشد داروسازی بیوتکنولوژی مورد استفاده قرار دارد . دارا بودن بخشهای تخصصی مختلف ( شامل 1- بخش برودت 2- بخش تزریق فوم 3- بخش کنترل کیفی 4- بخش ورق کاری 5- بخش الکترونیک 6- خط رنگ الکترو استاتیک 7- خدمات مهندسی 8- واحد تحقیق و توسعه R&D 9- بازاریابی ، فروش و بازرگانی خارجی 10- واحد سرویس و خدمات برای سراسر ایران ) دارای قابلیت انحصار به فرد ، در تولید تجهیزات برودتی آزمایشگاهی می باشد. این شرکت دارای پروانه بهره برداری و همچنین پروانه R&D از وزارت صنایع بوده و استقرار واحد R&D در پارک علم و فناوری استان گلستان و همچنین عضو مرکز رشد پارک علم و فناوری استان گلستان می باشد . همچنین این شرکت دارای گواهینامه های iso 9001 - 2008 و iso 13485 - 2007 می باشد . این شرکت در چهارمین جشنواره علم تا عمل ریاست جمهوری موفق به در یافت طرح برتر کشور و همچنین استان گردید .

بالا