فتوبیوراکتور صفحه ای

  • شرح و توضیح :
تماس با ما

آدرس:

بلوار توس - توس 62 - شماره 23

مشهد

خراسان رضوی

91981-31933

ایران

 

ایمیل: [email protected]

تلفن: 0511-6659276

فکس: 0511-6659276

http://fa.ttmengineering.ir

درباره ما

ارایه دید عملی از عملیات واحدها و فرآیندهای شیمیایی، به دانشجویان ومهندسان جوان شیمی در پیشرفت و توانایی های شغلی آنها کمک شایانی می نماید. به دلیل اینکه دانشجویان در دوران تحصیل فرصت حضور موثر در صنعت و آشنایی با فرآیندها و تجهیزات فرآیندی را ندارند آزمایشگاههای مجهز عملیات واحد در توسعه این دید نقش محوری دارند.این آزمایشگاهها باید مجهز به دستگاههای فرآیندی در مقیاس پایلوت باشند تا دانشجویان فرصت کافی برای کار با این تجهیزات و روبرو شدن با مشکلات عملیاتی این فرآیندها را داشته باشند و آن را شخصا تجربه کنند و معلومات تئوری خود را در عمل استفاده نمایند. بر اساس این ایده شرکت تدبیر طراح با کمک مهندسان مجرب و اساتید با تجربه دانشگاه توان خود را در جهت نیل به این هدف به کار کرفته است. تاکنون تعداد زیادی از دستگاههای عملیات واحد و تجهیزات فرآیندی در مقیاس پایلوت توسط این شرکت ساخته شده و در آزمایشگاههای عملیات واحد در دانشگاههای مختلف به کار گرفته شده است. تخصص ما ساخت تجهیزات فرآیندهای شیمیایی و عملیات واحد و انتقال این تجربه به مهندسان جوان برای خلق فرصت های بهتر است. ما با ساخت محصولات با کیفیت این فرصت را در اختیار دیگران قرار میدهیم.

 

آدرس:

بلوار توس - توس 62 - شماره 23

مشهد

خراسان رضوی

91981-31933

ایران

 

ایمیل: [email protected]

تلفن: 0511-6659276

فکس: 0511-6659276

http://fa.ttmengineering.ir

ارایه دید عملی از عملیات واحدها و فرآیندهای شیمیایی، به دانشجویان ومهندسان جوان شیمی در پیشرفت و توانایی های شغلی آنها کمک شایانی می نماید. به دلیل اینکه دانشجویان در دوران تحصیل فرصت حضور موثر در صنعت و آشنایی با فرآیندها و تجهیزات فرآیندی را ندارند آزمایشگاههای مجهز عملیات واحد در توسعه این دید نقش محوری دارند.این آزمایشگاهها باید مجهز به دستگاههای فرآیندی در مقیاس پایلوت باشند تا دانشجویان فرصت کافی برای کار با این تجهیزات و روبرو شدن با مشکلات عملیاتی این فرآیندها را داشته باشند و آن را شخصا تجربه کنند و معلومات تئوری خود را در عمل استفاده نمایند. بر اساس این ایده شرکت تدبیر طراح با کمک مهندسان مجرب و اساتید با تجربه دانشگاه توان خود را در جهت نیل به این هدف به کار کرفته است. تاکنون تعداد زیادی از دستگاههای عملیات واحد و تجهیزات فرآیندی در مقیاس پایلوت توسط این شرکت ساخته شده و در آزمایشگاههای عملیات واحد در دانشگاههای مختلف به کار گرفته شده است. تخصص ما ساخت تجهیزات فرآیندهای شیمیایی و عملیات واحد و انتقال این تجربه به مهندسان جوان برای خلق فرصت های بهتر است. ما با ساخت محصولات با کیفیت این فرصت را در اختیار دیگران قرار میدهیم.

 

بالا