محصولات
دسته بندی محصولات
 • صنایع پتروشیمی
  • تجهیزات آبکاری
 • تجهیزات مربوط به حفاظت کاتدی
  • آند های جریان اعمالی
  • آند های فدا شونده
  • رفرنس ها
  • سیستم مونیتورینگ
  • تجهیزات آبکاری
 • تجهیزات آزمایشگاهی
  • دستگاه بیوسل
  • دستگاه نویز الکتروشیمیایی
  • دستگاه سل تخت
  • دستگاه آزمون کشش با نرخ کرنش آ
  • دستگاه تنظیم دما
  • دستگاه باتری تستر
درباره ما

شرکت روئین گران صنعت 

ارائه دهنده خدمات فنی - مهندسی و آزمایشگاهی در زمینه پایش و حفاظت از خوردگی 

 شرکت روئینگران صنعت آماده ارائه خدمات مشاوره و اجرا در زمینه در زمینه بازرسی فنی و حفاظت صنعتی با تکیه بر روش‌های اندازه‌گیری، پایش و کنترل خوردگی است. همچنین در حال حاضر خدمات آزمایشگاهی در زمینه آزمایش‌های الکتروشیمیایی و خوردگی ارائه می‌گردد.

 

بالا