دستگاه تنظیم دما

  • شرح و توضیح :
دستگاه تنظیم دما

قابلیت تنظیم دما از دمای محیط تا نقطه جوش(قابلیت اضافه کردن سیستم سرمایشی)

مناسب برای حجم 100تا1000cc

دارای نمایشگر دیجیتال

قابلیت تنظیم دما از دمای محیط تا نقطه جوش(قابلیت اضافه کردن سیستم سرمایشی)

مناسب برای حجم 100تا1000cc

دارای نمایشگر دیجیتال

بالا