درباره ما

شرکت روئین گران صنعت 

ارائه دهنده خدمات فنی - مهندسی و آزمایشگاهی در زمینه پایش و حفاظت از خوردگی 

 شرکت روئینگران صنعت آماده ارائه خدمات مشاوره و اجرا در زمینه در زمینه بازرسی فنی و حفاظت صنعتی با تکیه بر روش‌های اندازه‌گیری، پایش و کنترل خوردگی است. همچنین در حال حاضر خدمات آزمایشگاهی در زمینه آزمایش‌های الکتروشیمیایی و خوردگی ارائه می‌گردد.

 

بالا