دستگاه تنظیم دما

قابلیت تنظیم دما از دمای محیط تا نقطه جوش(قابلیت اضافه کردن سیستم سرمایشی)

مناسب برای حجم 100تا1000cc

دارای نمایشگر دیجیتال

بالا