رفرنس الکترود (Zn/ZnSO4)

  • نام فروشگاه:  رویین گران صنعت
  • توضیحات محصول:
  • قیمت:
  • قیمت به حروف:     
  •     1
  • bag
  • افزودن کالا به سبد خرید
رفرنس الکترود (Zn/Zn

 

رفرنس الكترود Zn/ZnSO4

الکترود مرجع روی قابل استفاده برای آب و خاک‌های دارای دمای کم  

 

 

رفرنس الكترود Zn/ZnSO4

الکترود مرجع روی قابل استفاده برای آب و خاک‌های دارای دمای کم  

 

بالا