بست ریل به ریل

  • شرح و توضیح :
بست ریل به ریل

این قطعه برای اتصال سر به سر ریل ها به یکدیگر کاربرد دارد

ابعاد آن 100*3میلیمتر می باشد و با دو پیچ از بالا و دو پیچ از کنار به همراه سوراخ های رزوه شده ی کششی استقامت مهره را بالا برده است

در طراحی این بست سوراخی نیز جهت رویت اتصال مناسب سر

به سر دو ریل تعبیه شده است .

 


چرا انتخاب ما


چرا انتخاب ما

                
 
ما پرشور هستيم

در حال حاضر رکورد خوبي از پيشرفت و يک شرکت معتبر در ايالات متحده است. ما اطمينان حاصل شود که تمام پروژه با حرفهاي با استفاده از مواد با کيفيت در حالي که ارائه مشتريان حمايت و دسترسي انجام مي شود.


 
صادق و قابل اعتماد

براي ما، صداقت تنها سياست است و ما در تلاش براي تکميل تمام پروژه هاي را با صداقت، نه فقط با مشتريان خود، بلکه تامين کننده و پيمانکاران است. با هزاران نفر از پروژه هاي موفق در زير کمربند ما، ما يکي از مهمترين شرکت هاي ساختماني قابل اعتماد در آمريکا


 
ما هميشه بهبود

ما خود را متعهد به تکميل همه پروژه در جدول زماني مجموعه اي با مشتريان خود هستيم. ما با استفاده از بهترين تکنولوژي و ابزار براي اطمينان حاصل شود که تمام مشاغل به سرعت انجام شود، اما همچنين به توجه به جزئيات و تضمين همه چيز به درستي انجام مي شود.

 

 

این قطعه برای اتصال سر به سر ریل ها به یکدیگر کاربرد دارد

ابعاد آن 100*3میلیمتر می باشد و با دو پیچ از بالا و دو پیچ از کنار به همراه سوراخ های رزوه شده ی کششی استقامت مهره را بالا برده است

در طراحی این بست سوراخی نیز جهت رویت اتصال مناسب سر

به سر دو ریل تعبیه شده است .

 چرا انتخاب ما

                
 
ما پرشور هستيم

در حال حاضر رکورد خوبي از پيشرفت و يک شرکت معتبر در ايالات متحده است. ما اطمينان حاصل شود که تمام پروژه با حرفهاي با استفاده از مواد با کيفيت در حالي که ارائه مشتريان حمايت و دسترسي انجام مي شود.


 
صادق و قابل اعتماد

براي ما، صداقت تنها سياست است و ما در تلاش براي تکميل تمام پروژه هاي را با صداقت، نه فقط با مشتريان خود، بلکه تامين کننده و پيمانکاران است. با هزاران نفر از پروژه هاي موفق در زير کمربند ما، ما يکي از مهمترين شرکت هاي ساختماني قابل اعتماد در آمريکا


 
ما هميشه بهبود

ما خود را متعهد به تکميل همه پروژه در جدول زماني مجموعه اي با مشتريان خود هستيم. ما با استفاده از بهترين تکنولوژي و ابزار براي اطمينان حاصل شود که تمام مشاغل به سرعت انجام شود، اما همچنين به توجه به جزئيات و تضمين همه چيز به درستي انجام مي شود.

 

 
بالا