ميز تشريح روميزي تما

ميز تشريح روميزي تمام استيل مخصوص حيوانات كوچك آزمايشگاهي (OTS.PN): شامل

كلاف و شاسي: از جنس پروفيل استنلس استيل 304 مرغوب ضدزنگ با پايه ثابت در حدود 7 سانتيمتر.

صفحه تشريح: از جنس استنلس استيل 304

 مرغوب ضد زنگ با تعبيه محلهاي مهار حيوان و يك رايزر خروجي مايعات سطح ميز.

بالا