قفس تيپ 4

text-align:justify;direction:rtl;unicode-bidi:embed'>قفس تيپ 4 (CT4.RPN): مشابه استاندارد اروپا جهت انبوه نگهداري موش صحرايي (رت) و همستر شامل :

text-align:justify;direction:rtl;unicode-bidi:embed'> بدنه: ازجنس ماكرلون( پلي كربنات)شفاف واتوكلاوپذيربه ابعاد20×38×58 سانتيمتر.

بالا