میز جراحی هیدرولیک

ميز جراحي هیدرولیک :(OT3.PN) برای حیوانات متوسط شامل: رویه میز(سطح جراحی)، جای پایه سرم، رایزر خروجی، سطل متحرک

 


بالا