میزجراحی دام بزرگ

text-align:justify;direction:rtl;unicode-bidi:embed'>ميز جراحي دامهاي بزرگ (OTH1.PN): به صورت پرتابل ( مخصوص اسب و غيره) شامل:

text-align:justify;direction:rtl;unicode-bidi:embed'>رويه سطح ميز، شاسي و كلاف، جك ها، چرخها

بالا