باکس سم چین

text-align:justify;mso-line-height-alt:1.0pt;direction:rtl;unicode-bidi:embed'>شاسي و كلاف: از جنس  لوله گالوانيزه مقاوم با ضخامت بالا، با قابليت نصب به روي زمين

text-align:justify;mso-line-height-alt:1.0pt;direction:rtl;unicode-bidi:embed'>درب جلو: از جنس لوله و متغير با سايز گاو

text-align:justify;mso-line-height-alt:1.0pt;direction:rtl;unicode-bidi:embed'>محل هاي قراردادن دست و پاي گاو: از جنس پروفيل مقاوم با زاوایه خاص

text-align:justify;mso-line-height-alt:1.0pt;direction:rtl;unicode-bidi:embed'>بالابرنده هاي دام:  دارای 3 عدد قلبيرك فرمان در بالاي باكس سم چين با زنجير و چرخ دنده مقاوم

 باكس سم چين دام بزرگ (BC1.PN): شامل:
بالا