رانینگ ویل

  • نام فروشگاه:  تجهیزگسترامیدایرانیان
  • توضیحات محصول:
  • قیمت:
  • قیمت به حروف:     
  •     1
  • bag
  • افزودن کالا به سبد خرید
رانینگ ویل

جهت تست ورزش اختياري شامل يك قفس كامل تيپ 3 به همراه يك چرخ و فلك كه تعداد دويدن هاي موش را به صورت خودكار ثبت و ذخيره مي نمايد با قابليت  تفكيك كليه مراحل يادگيري. 
جهت تست ورزش اختياري شامل يك قفس كامل تيپ 3 به همراه يك چرخ و فلك كه تعداد دويدن هاي موش را به صورت خودكار ثبت و ذخيره مي نمايد با قابليت  تفكيك كليه مراحل يادگيري. 
بالا