کارگاه فرزند پروری

  • نام فروشگاه:  به رشد
  • شرح و توضیح :
  • دوره هشت جلسه ای
  • قیمت: 2,000,000 ریال
  • قیمت به حروف:     ( دو میلیون ریال )
  •     1
  • bag
  • افزودن کالا به سبد خرید
فرزند پروری

کارگاه فرزند پروری

آموزش کارگاهی 5 مهارت موثر در کمک والدین در جلب همکاری و مشارکت فرزندان در راستای تعامل والدین با کودک به سبک فرزند پروری مقتدرانه

در طی 8 جلسه ( هفته­ای یک جلسه) ، پنج مهارت فرزند پروری آموزش داده شده است.

کارگاه فرزند پروری

آموزش کارگاهی 5 مهارت موثر در کمک والدین در جلب همکاری و مشارکت فرزندان در راستای تعامل والدین با کودک به سبک فرزند پروری مقتدرانه

در طی 8 جلسه ( هفته­ای یک جلسه) ، پنج مهارت فرزند پروری آموزش داده شده است.

بالا